Home

Minerva Foundation Institute for Medical Research is a private institute maintained by the Minerva Foundation. Minerva Institute is located at Biomedicum Helsinki in close association with University of Helsinki in a large congolomerate of modern laboratories with research groups in the biomedical and medical research fields. At Minerva about 40 persons including scientists, PhD students and technical assistants are actively working in nine research groups. General theme of the research is the study of basic cellular and molecular mechanisms underlying important human diseases, including heart and cardiovascular diseases, diabetes and neurological disorders.

Visit Minerva Foundation website.

Latest news

 • MINERVA SCIENTIFIC REPORT 2022
  Minerva Scientific Report 2022
 • LATEST PUBLICATIONS FROM PUBMED
  Latest Minerva publications from PubMed – Download
 • DOCTORAL DEFENCE
  DOCTORAL DEFENCE on Saturday 4.2.2023 at 13:00-15:00 Selina Mäkinen: Send in the signals: Studies on the mechanisms of insulin resistance in human skeletal muscle Seth Wichmann -sali, Naistenklinikka, Haartmaninkatu 2, Helsinki
 • LATEST PUBLICATIONS FROM PUBMED
  Latest Minerva publications from PubMed – Download
 • DOCTORAL DEFENCES
  DOCTORAL DEFENCE on Friday 9.12.2022 at 12:00-14:00 Maria Ahonen Mehmeti: Mechanisms of adipocyte dysfunction in metabolic disease and cancer Naistenklinikka, Seth Wichmann -sali, Haartmaninkatu 2 DOCTORAL DEFENCE on Friday 16.12.2022 at 12:00-14:00 Mari Lahelma: Lifestyle Factors and Lipid Metabolism in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, theContinue reading “DOCTORAL DEFENCES”
 • MINERVA FOUNDATION SYMPOSIUM 2022
  Minerva Foundation Symposium 2022 MITOCHONDRIA AND LIPID DROPLETS October 24 – 25, 2022, Hanaholmen, Espoo, Finland – Hybrid event Registration for the event has closed.Additional information will be sent to those who have registered closer to the event. Symposium Program The Symposium is free of chargeContinue reading “MINERVA FOUNDATION SYMPOSIUM 2022”


OM FORSKNINGEN PÅ MINERVA

Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som upprätthålls av Minervastiftelsen. Vid institutet arbetar ca 40 personer bestående av senior forskare, doktorander och teknisk personal. Åtta forskningsgrupper, vars forskning syftar till att utreda medicinskt betydande sjukdomars, uppkomstmekanismer och behandlingsmöjligheter genom att utnyttja såväl kliniska som prekliniska forskningsmetoder. Sjukdomar som undersöks är bl.a. hjärt- och kärlsjukdomars, diabetes och nervsjukdomar.


MINERVAN TUTKIMUKSESTA

Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva on Minervasäätiön ylläpitämä yksityinen tutkimuslaboratorio. Tutkimuslaitoksessa työskentelee n. 40 henkilöä koostuen tutkijoista, väitöskirjatyöntekijöistä sekä avustavasta henkilökunnasta. Kahdeksan tutkimusryhmää, joiden tutkimustyötä leimaa pyrkimys selvittää lääketieteellisesti merkittävien sairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja hermoston tautien syntymekanismeja ja hoitomahdollisuuksia kliinisiä ja prekliinisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.